top of page
Herinrichting Weesperzijde

Momenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Weesperzijde. De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden rondom De Hoop, waar tijdens het wedstrijdweekend ook rekening mee gehouden dient te worden.

Parkeren

Wegens de werkzaamheden zijn er beperkte parkeerplekken beschikbaar. Een goed alternatief is de parkeergarage onder The Student Hotel aan de Vrolikstraat 171 (langs de Wibautstraat). Middels de app Parkbee kan hier voor voordelige tarieven geparkeerd worden. 

Fietsen

Ook de doorgang voor fietsers op de Weesperzijde is gestremd langs Amstel. Vanaf de Berlagebrug dient omgefietst te worden over de Wibautstraat. Wij verzoeken allen om ook deze omleiding te volgen en niet via een alternatieve route toch op de fiets langs de Amstel te komen in verband met uw veiligheid en de buurt. 

Algemene informatie over de herinrichting

Volgens het definitief ontwerp voor de herinrichting van Weesperzijde Midden wordt er invulling gegeven door de Gemeente Amsterdam aan de Agenda Amsterdam Autoluw. Hierin is de lijn dat parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven als de parkeerdruk onder de 90% is of (als deze hoger is dan 90%) als de parkeerdruk niet verder toeneemt. Door minder parkeervergunningen af te geven en garageplekken te gebruiken voor het parkeren van vergunninghouders wordt er ruimte op straat gecreëerd om parkeerplekken op te heffen zo is de lezing. Dit is nodig om meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen te maken. In de nieuwe situatie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd dat ouders en kinderen van de Pinksterbloem (de basisschool tegenover De Hoop) op de fiets komen. 

Alle parkeerplaatsen voor de Hoop verdwijnen maar we krijgen hiervoor wel een mooi groen plein met bomen voor de hoofdentree van ons clubgebouw. 

Er zullen alleen nog parkeerplaatsen komen langs de ventweg naast het gebouw. De inrit naar de ventweg wordt verplaatst naar waar nu de paaltjes staan waardoor er niet 4 maar 8 parkeerplaatsen naast de ventweg gerealiseerd kunnen worden. Hiervan zijn de elektrische oplaadpunten verplaatst naar de dwarsstraat, zodat deze plekken ten alle tijden vrij gehouden kunnen worden als er wedstrijden zijn en er met boten gemanoeuvreerd moet kunnen worden. Eén van deze acht parkeerplaatsen in een invalide plek dus er blijven netto 7 parkeerplaatsen naast het gebouw over. De ventweg wordt 4.80m breed zodat er ook ruimte is voor het laden en lossen t.b.v. de Hoop. 

bottom of page