top of page
Deelnemers Vaarinstuctie

Vaarinstructie
deelnemers

 In overleg. Meer nieuws vanaf 11 februari.

Geldig: 26 en 27 maart 2022

 

De Skiffhead is een langeafstandswedstrijd over de Amstel, een rivier die is ingericht als openbaar vaarwater. De eigenschappen van het vaarwater brengen met zich mee dat de deelnemers zich niet alleen fysiek, maar ook nautisch moeten voorbereiden op de wedstrijd.

Ons overleg met de gemeentelijke en provinciale waterbeheerders heeft ertoe geleid dat de wedstrijdbaan vanaf de Utrechtse brug stad in op enkele punten is aangepast om andere watergebruikers voldoende ruimte te geven.

 

Wijzigingen LET OP!

 

 1. Vanaf de Utrechtsebrug naar de finish wordt de Amstel in de lengterichting verdeeld. De wedstrijdbaan ligt aan bakboord (westzijde) en aan stuurboord (oostzijde) ligt het openbaar vaarwater, dat (beperkt) openstaat voor andere watergebruikers.

 2. Voor de Berlagebrug is de situatie drastisch gewijzigd. Alleen de twee westelijke bruggaten mogen gebruikt worden. Voor het meest westelijke gat moet men licht bijsturen en alert zijn op de wind bij het uitkomen van het gat.

 3. De middelste brugdoorgang van de Berlagebrug met het beweegbare brugdek is niet in gebruik voor de wedstrijdroeiers. Inhalen? Anticipeer: kies op tijd een brugdoorgang. Bekijk hiervoor situatie 8 en 9 van de inhaalregels. Word je opgelopen door een boot in het op-één-na westelijke bruggat? Wijk dan direct na de brug uit naar stuurboord en maak ruimte voor de oplopende boot. Veiligheid en sportiviteit boven alles! 

 4. Na de Berlagebrug blijven de roeiers aan bakboord (westzijde) roeien naar de finish. Het Amstelkanaal is gestremd en de passeerbaan voor motorschepen en uitroeiende ploegen naar Nereus en De Amstel is opgeheven.

 5. Na de finish doorroeien en ronden om de keerboei. U bevindt zich nu op de oostelijke helft van de Amstel in openbaar vaarwater. Kijk goed uit: hier varen in beide richtingen zo nu en dan motorboten < 25 meter. Hou u aan de vaarregels en betracht goed zeemanschap. Blijf stuurboord op de oostelijke helft van de Amstel.

 6. Roeiers die willen aanleggen bij De Hoop nemen een ruime bocht en steken niet af.

 7. Het doorkruisen van de wedstrijdbaan is niet toegestaan. De roeiers van Nereus en de    Amstel (en hun gasten) moeten naar de Omval terugroeien en daar wachten tot het wedstrijdblok voorbij is. Daarna kunnen ze achter de laatste deelnemer aansluiten en in de wedstrijdbaan naar huis roeien.

Zie bijgaande kaartjes

Baankaart

Baankaarten

7500m
7500m.jpg
4000m
2500m
4000m.jpg
2500m.jpg

Wil jij de ideale lijn varen?

Ideale vaarroute

In deze video doen Frans Göbel en Remco de Keizer voor hoe je zo min mogelijk meters aflegt. Voor de optimale ervaring kun je beide video's synchroon laten lopen. Je start dan 'Vaarrichting' als 'Kijkrichting' op 1:58.
Geproduceerd door: Cas Rekers

Regels voor inhalen bij lange baan-wedstrijden van de KNRB

Regels inhalen
 • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.

 • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.

 • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.

 • Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.

 • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.

Baan situatie 1.JPG
Baan situatie 2.JPG
Baan situatie 3.JPG
Baan situatie 4.JPG
Baan situatie 5.JPG
Baan situatie 6.JPG
Baan situatie 7.JPG
Baan situatie 8.JPG
Baan situatie 9.JPG
Baan situatie 10.JPG
Reders Vaarinstructie

Vaarinstructie Scheepvaart

Geldig: 26 en 27 maart 2022

Op 26 en 27 maart 2022 vindt op de Amstel de 70-ste Skiffhead plaats. De aanwezigheid van honderden roeiboten vereist dat we tevens voldoende mogelijkheden bieden voor het veilig laten passeren van andere watergebruikers. In overleg met watergebruikers, roeiverenigingen en gemeentelijke en provinciale waterwegbeheerders hebben we een wedstrijdbaan ontwikkeld die alle watergebruikers de ruimte biedt. Voor de schippers van motorschepen komt dat neer op de volgende punten:

 1. Op de Amstel tussen de Ouderkerkerburg en de Torontobrug (Stadhouderskade) geldt een stremming, scheepvaartbeperking en vaarverbod met de volgende stremmingstijden:

  1. Zaterdag 26 maart 2022

   • 10.30 – 12.00 uur

   • 12.30 – 14.30 uur

   • 15.30 – 18.00 uur

  2. Zondag 27 maart 2022

   • 09.30 – 12.00 uur

   • 12.30 – 14.30 uur

   • 15.30 – 18.30 uur

 2. Blijf uit de wedstrijdbaan. De baan loopt van Ouderkerk aan de Amstel tot de Nieuwe Amstelbrug (Ceintuurbaan). Van Ouderkerk tot de Utrechtsebrug beslaat de baan de volledige breedte van de rivier en van de Utrechtsebrug tot de Nieuwe Amstelbrug ligt de baan op de westelijke helft. De baan is gemarkeerd met een boeienlijn.

 3. De zuidelijke Amstel, tussen de Utrechtsebrug (zuid van de Duivendrechtsevaart cq E-harbour) en Ouderkerk aan de Amstel, is volledig gestremd voor alle motorschepen tijdens de stremmingsblokken. Schepen die willen passeren, kunnen dat doen door het traject te voltooien voor 9.30 uur (zaterdag 10.30 uur), tussen 14.30 en 15.30 uur of na 18.30 uur.

 4. Het Amstelkanaal tussen de Amstel en de Kom, bij roeivereniging De Amstel, is volledig gestremd voor alle schepen tijdens de stremmingsblokken. Schepen die willen passeren, kunnen dat doen door de Boerenwetering te bevaren of het traject over de Amstel en het Amstelkanaal te voltooien voor 9.30 uur (zaterdag 10.30 uur), tussen 14.30 en 15.30 uur of na 18.30 uur.

 5. De Amstel tussen de Utrechtsebrug en de Torontobrug (noord van de Duivendrechtsevaart cq E-Harbour en zuid van de Stadhouderskade) is gestremd voor alle motorschepen groter dan 25 meter tijdens de stremmingsblokken. Schepen groter dan 25 meter die willen passeren, kunnen dat doen door het traject te voltooien voor 9.30 uur (zaterdag 10.30 uur), tussen 14.30 en 15.30 uur of na 18.30 uur.

 6. Schepen kleiner dan 25 meter die willen passeren over de Amstel tussen de Utrechtsebrug en de Torontobrug (noord van de Duivendrechtsevaart cq E-Harbour en zuid van de Stadhouderskade), worden dringend geadviseerd om het traject te voltooien voor 9.30 uur (zaterdag 10.30 uur), tussen 14.30 en 15.30 uur of na 18.30 uur. In noodzakelijke gevallen kunnen schepen kleiner dan 25 meter gedurende de gehele dag passeren over de Amstel tussen de Utrechtsebrug en de Torontobrug over de oostelijke helft van de Amstel die daarvoor als openbaar vaarwater met de toepasselijke vaarregels wordt vrijgehouden. Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:

  1. Houd rekening met grote drukte van roeiboten;

  2. Vermijd altijd een aanvaring met de kwetsbare roeiboten (goed zeemanschap);

  3. Gebruik ter hoogte van de Berlagebrug het bruggat dat met een pijl is gemarkeerd. Het centrale bruggat is beschikbaar voor motorschepen die hiervan vanwege de hoogte gebruik moeten maken. Pas op bij het kruisen van de verkeersstroom. Pas op bij het passeren tussen de dukdalven aan de zuidzijde;

  4. Pas uw snelheid aan en veroorzaak geen golfslag;

  5. Luister VHF 10 uit;

  6. Anker niet in de Omval;

  7. Overleg waar nodig met onze stremmers/verkeersbegeleiders.

Tip: Lees ook onze vaarinstructie voor roeiers.

 

Zie de plaatjes bij de vaarinstructie voor deelnemers

bottom of page