top of page
Baankaart

Baankaart

Vaarinstructie
deelnemers

Vaarinstructie

23 en 24 maart 2024

 

De Skiffhead is een langebaanwedstrijd over de Amstel, een rivier die is ingericht als openbaar vaarwater. Deelnemers aan de Skiffhead dienen zich niet alleen fysiek, maar ook nautisch voor te bereiden op de wedstrijd.

  LET OP!

 

 1. De Amstel is vanaf de Utrechtsebrug naar de finish in de lengterichting verdeeld. De wedstrijdbaan ligt aan bakboord (westzijde) en aan stuurboord (oostzijde) ligt het openbaar vaarwater, dat (beperkt) openstaat voor ander watergebruikers.

 2. Alleen de twee westelijke bruggaten van de Berlagebrug zijn beschikbaar voor de wedstrijd. Voor het meest westelijke gat moet men licht bijsturen en alert zijn op de wind bij het uitkomen van het gat.

 3. De middelste brugdoorgang van de Berlagebrug met het beweegbare brugdek is niet meer in gebruik voor de wedstrijdroeiers. Inhalen? Anticipeer: kies op tijd een brugdoorgang. Bekijk hiervoor situatie 8 en 9 van de inhaalregels. Word je opgelopen door een boot in het op-één-na westelijke bruggat? Wijk dan direct na de brug uit naar stuurboord en maak ruimte voor de oplopende boot. Veiligheid en sportiviteit boven alles! 

 4. Na de Berlagebrug blijven de roeiers aan bakboord (westzijde) roeien naar de finish. Het Amstelkanaal is gestremd.

 5. Na de finish doorroeien en ronden om de keerboei. U bevindt zich nu op de oostelijke helft van de Amstel in openbaar vaarwater. Kijk goed uit: hier varen in beide richtingen zo nu en dan (motor)boten < 25 meter met wisselende snelheden. Kijk regelmatig achterom, hou u aan de vaarregels en betracht goed zeemanschap. Blijf stuurboord op de oostelijke helft van de Amstel.

 6. Roeiers die willen aanleggen bij De Hoop nemen een ruime bocht voorbij het gebouw van de vereniging en steken niet af.

 7. Het doorkruisen van de wedstrijdbaan is niet toegestaan. De roeiers van Nereus en de  Amstel (en hun gasten) moeten naar de Omval terugroeien en daar wachten tot het wedstrijdblok voorbij is. Daarna kunnen ze achter de laatste deelnemer aansluiten en in de wedstrijdbaan naar huis roeien.

Overzichtskaart

Overzichtskaart

Skiff baan overzicht.jpg

Wil jij de ideale lijn varen?

Ideale vaarroute

In deze video doen Frans Göbel en Remco de Keizer voor hoe je zo min mogelijk meters aflegt. Voor de optimale ervaring kun je beide video's synchroon laten lopen. Je start dan 'Vaarrichting' als 'Kijkrichting' op 1:58.
Geproduceerd door: Cas Rekers

Regels voor inhalen bij lange baan-wedstrijden van de KNRB

Regels inhalen
 • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.

 • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.

 • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.

 • Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.

 • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.

Baan situatie 1.JPG
Baan situatie 2.JPG
Baan situatie 3.JPG
Baan situatie 4.JPG
Baan situatie 5.JPG
Baan situatie 6.JPG
Baan situatie 7.JPG
Baan situatie 8.JPG
Baan situatie 9.JPG
Baan situatie 10.JPG
Algemee vaarregels

Algemene vaarregels openbaar vaarwater

 

 

De Amstel is een levende rivier met een hoge verkeersdruk. Tijdens roeiwedstrijden geldt op de Amstel ten zuiden van de Utrechtsebrug (Nieuwe Utrechtseweg (S110)) een stremming met toezicht door vrijwilligers. De wedstrijdroeiers mogen daar rekenen op vrij vaarwater of op z’n minst een zeer verkeersluwe situatie.

 

De situatie is anders tussen de Utrechtsebrug en de finish bij De Hoop. De Amstel is daar verdeeld in een wedstrijdbaan op de westelijke helft van de Amstel en een strook met openbaar vaarwater op de oostelijke helft van de rivier.

 

De roeiers die finishen en de wedstrijdbaan verlaten om terug te roeien naar de vlotten van de roeiverenigingen, moeten beseffen dat zij zich in de strook met openbaar vaarwater begeven en dus ook tegenliggers kunnen tegenkomen. Hier geldt het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Een korte reminder:

 

 • Iedereen moet het zogenaamde “goed zeemanschap” betrachten en dat betekent dat in de gevallen waarin de verkeersregels niet toereikend zijn, iedereen beleefd en vriendschappelijk doet wat nodig is om aanvaringen te voorkomen (art. 1.04/05 BPR);

 • Iedereen moet voortdurend kijken en luisteren om een volledige beoordeling van de situatie en van het gevaar voor aanvaring te kunnen maken (art. 1.09 lid 4 BPR);

 • Bij gevaar voor aanvaring moet iedereen naar stuurboord (rechts) wijken. In de baan voor het terugroeien zullen tegenliggers stuurboord houden en daarom is het onverstandig om bij het terugroeien volledig bakboord te houden (art. 6.04 lid 2 BPR);

 • Veranderen van richting, bijvoorbeeld om het vlot van De Hoop te bereiken, mag alleen als dit zonder gevaar kan geschieden (art. 6.13 BPR).

bottom of page